Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in children with invasive diseases in Turkey: 2008-2014.

Human vaccines & immunotherapeutics, cilt.12, ss.308-13, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KUTADGU BILIG'DEKI OGUZCA UNSURLAR

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.37, ss.253-265, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Iran (Azerbaycan) Türkçesinde Simdiki Zaman, Duyulan Geçmis Zaman Ve Genis Zaman Kullanımları

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.4, ss.537-558, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ORHUN VE UYGUR TÜRKÇESINDE GELECEK ZAMAN ÇEKIMI

Idil Journal of Art and Language, cilt.4, sa.17, ss.15-29, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

DÎVÂNÜ LUGÂTI’T TÜRK’TEKI HAYVAN ADLARI ÜZERINE BIR INCELEME

Idil Journal of Art and Language, cilt.4, sa.15, ss.1-24, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

DIVÂN-I HIKMET TÜRKÇESINDEN ANADOLU AGIZLARINA

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.38, ss.263-272, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

KUTADGU BILIG'DE ENKLITIK EDATLARI

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.34, ss.403-416, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SAIT FAIK ABASIYANIK'IN SEMAVER ADLI HIKÂYESINDE METINDILBILIMSEL BAGDASIKLIK GÖRÜNÜMLERI

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.31, ss.135-148, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kanuni’nin Macaristan Seferine Isık Tutan Bir Eser: Enisü’l-Guzzat

TURKISH STUDIES (International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkısh Or Turkic), cilt.8, sa.5, ss.311-319, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

17. Yüzyıl Azeri Sahasında Yazılan Hikayat Adlı Eserdeki Ünlü Uyumları Üzerine Bir Inceleme

TURKISH STUDIES (International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkısh Or Turkic), cilt.8, sa.4, ss.877-885, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Enisü’l-Guzzat’ın Dil Özellikleri

IDIL (Sanat ve Dil Dergisi), cilt.2, sa.7, ss.61-78, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe Sözlükler Üzerine Bir Deneme

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), cilt.6, sa.2, ss.505-530, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

IRAN (AZERBAYCAN) AGIZLARINDA BELIRTME DURUM EKLERI

Idil Journal of Art and Language, cilt.2, sa.8, ss.39-51, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

17. YÜZYIL ESERI OLAN HIKAYAT’IN FIIL ÇEKIMLERINDEKI AZERICE ÖZELLIKLER ÜZERINE BIR INCELEME

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), cilt.6, sa.1, ss.751-758, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Usuli’nin Dilinde Ahengi Saglayan Unsurlar Üzerine Bir Deneme

IDIL (Sanat ve Dil Dergisi), cilt.2, sa.6, ss.122-157, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tevfik Fikret ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Üslubunun Olusumunda Dil Ögelerinin Belirleyiciligi Üzerine Bir Deneme

IDIL (Sanat ve Dil Dergisi), cilt.1, sa.5, ss.418-426, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hikayat’ın Ses Olaylarındaki Azerice Özellikler

DEDE KORKUT (Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi), cilt.1, sa.2, ss.112-118, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Muhammed Badamyari ve Hikayat’ı

DEDE KORKUT (Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi), cilt.1, sa.2, ss.107-111, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Geçmisten Bugüne Dede Korkut Hikayeleri Üzerine Yapılan Baslıca Bilimsel Yayınlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.19-38, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

14. YÜZYIL ESKI ANADOLU SAHASINDA OGUZ LEHÇESIYLE YAZILMIS ESERLER ÜZERINE YAPILAN BASLICA BILIMSEL YAYINLAR

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), cilt.3, sa.2, ss.1-21, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlana'nın Mesnevi'sindeki Fil Yavruları Adlı Hikayesi Üzerine Metinbilimsel Bir Yaklasım

II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu : Çagdas Etkilesimler, Van, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2013, ss.1-6

Kitap & Kitap Bölümleri