Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A THEORETICAL VIEW OF CIVIL RELIGION AND POLITICAL RELIGION CONCEPTS

BILIMNAME, vol.41, no.1, pp.385-411, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sivil Dinin Teorik Temelleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.35, pp.283-306, 2017 (International Refereed University Journal)

Emile Durkheim'da Bir Sivil Din Olarak Milliyetçilik ve Vatanseverlik

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.52, pp.645-653, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

20. Yüzyılda Sosyal Bilimler ve Ötesi: İslamî Bir Bakış Açısı

in: İslamî Sosyal Bilimler Felsefesi, Coşkun, A., Editor, Rağet Yayınları, İstanbul, pp.51-100, 2015

Other Publications