Seküler Çeviriler: Ulus-Devlet, Modern Benlik ve Hesapçı Akıl


Creative Commons License

Düzce M.

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY, vol.5, no.2, pp.181-186, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY
  • Journal Indexes: ATLA Religion Database, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.181-186
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Talal Asad, uzun zamandır sekülerleşme söylemi, kültürel antropoloji, postkolonyalizm ve İslam araştırmaları gibi alanlarda yoğunlaşan ve bu alanlarda önemli katkıları olan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Seküler Çeviriler: Ulus-Devlet, Modern Benlik ve Hesapçı Akıl isimli çalışması, Asad’ın 2017 yılında Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümünde verdiği Ruth Benedict ders serisinin genişletilmesiyle oluşturulmuş bir çalışmadır. Eser 2020 yılında Ferit Burak Aydar tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Vakıfbank Kültür Y ayınları tarafından basılarak entelektüel hayata kazandırılmıştır. Asad’ın bu çalışması da Batı modernitesinin tartışmalı yönleri üzerine hayatı boyunca süren ilgisinin devamı niteliğindedir. Dolayısıyla, Asad’ın eserlerine aşina olanlar son çalışması olan Seküler Çeviriler’in temel ilgi alanının sekülerizm ve onunla ilişkili unsurlar olmasını yadırgamayacaklardır. Eser, alt başlığının da ima ettiği üzere, üç farklı konuyu ele almakta ve bu konular ortak çeviri teması üzerinden ilişkilendirilmektedir. Asad, bu çalışmasında sekülerizmin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının doğru bir çeviri anlayışını gerektirdiğini ileri sürmektedir. Kitapta, Gazali'den Wittgenstein’a uzanan bir dizi farklı düşünürden yararlanan Asad, kültürlerarası iletişim için yeni olanaklara işaret ederek, devletin dilinin ötesinde bir dil arayışı içerisine girmektedir.