Araştırma Alanları

  • Kimya

  • İnorganik Kimya

  • Kataliz

  • Koordinasyon Kimyası

  • Nanokümeler

  • Temel Bilimler