Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD -19 SÜRECİNDE ERGENLERİN YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.48-49 Creative Commons License

COVİD-19 SÜRECİNDE ERGENLERİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TRB2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 24 - 26 June 2022, pp.47-48 Creative Commons License Sustainable Development

OKULLARDAUYGULANANBİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARININ (BEP) KALİ TELERİ Nİ N İ NCELENMESİ

13th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.177 Creative Commons License

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE ERGENLERDE DEPRESYON: DERLEME ÇALIŞMASI

13th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.178 Creative Commons License

THE FUNCTIONALITY OF FAMILIES IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTERS

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES CONGRESS, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2022, pp.484-485 Creative Commons License Sustainable Development

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) YÖNELİK TUTUMLARI

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES CONGRESS, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2022, pp.882-883 Creative Commons License

TEACHERS' PERCEPTION OF COMPETENCE IN RELATION TO THE INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM (BEP)

ISTANBUL INTERNATIONAL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -II, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, pp.490-499 Creative Commons License

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SPECIAL EDUCATION COMPETENCIES OF GUIDANCE COUNSELORS AND DECENCY LEVELS

International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2021, pp.497-511 Creative Commons License

Scale Of Psychological Counselors Ability To Intervene In Trauma

22. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.290-292 Creative Commons License

Examination Of Burnout Levels Of Psychological Counselors

22. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.286-288 Creative Commons License

The Relatıonshıp Of Perseverance, Hope And Self-Effıcacy Wıth Depressıon On Adolescents

22. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.280-283 Creative Commons License

Azim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

EJER 2020 Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 June 2020, pp.819-821 Creative Commons License

EBEVEYNLERİN OKULA GÜVEN ALGISININ İNCELENMESİ

2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.152-154 Creative Commons License

“YETENEK BİZİZ” (Kenar Mahalle Okullarında Şiddetin Önlenmesi)

ULUSLARARASI ŞIRNAK VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.817-819 Creative Commons License

Books & Book Chapters

JEAN PİAGET

in: Farklı Perspektiflerde ÇOCUK EĞİTİMİ, Zihni MEREY, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.485-502, 2020

EBEVEYNLERİN OKULA GÜVEN ALGISININ İNCELENMESİ

in: EĞİTİM PRATİĞİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK Uzman Cesim ALADAĞ, Editor, Academic Press , Ankara, pp.174-188, 2019

Öğrencilerin Görüşleri Çerçevesinde 2023 Eğitim Vizyonunun Değerlendirilmesi

in: EĞİTİM PRATİĞİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZOK Uzman Cesim ALADAĞ, Editor, Academic Press , Ankara, pp.330-344, 2019