Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyokimya

  • Biyokimyasal Toksikoloji

  • Proteomiks

  • Temel Bilimler