Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Use Of Snow And Ice Melting Heating Cables On Roofs Of Existing Buildings

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, vol.6, no.12, pp.145-147, 2017 (Scopus)

Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemiyle Üretimi

Putech & Composites, no.36, pp.18-20, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Production of Metal Matrix Composites by In situ Techniques

Journal of Scientific and Engineering Research, vol.4, no.2, pp.78-82, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Synthesis of Ceramic Particles (Al2O3 and TiB2) in Aluminum Matrix

Iğdır Üniv. Fen Bilim. Ens. Dergisi, vol.6, no.4, pp.75-82, 2016 (Scopus)

IN SITU ALÜMİNYUM METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER ve SICAK PRESLEME İLE ÜRETİMLERİ

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., vol.5, no.2, pp.63-73, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of cooling applications for photovoltaic panels

4th International Conference on Natural and Engineering Sciences, Muğla, Turkey, 9 - 12 October 2018, pp.48 Sustainable Development

Production of Aluminum Composites Containing TiB2 and Al2O3 Particles

4th International Conference on Natural and Engineering Sciences, Muğla, Turkey, 9 - 12 October 2018, pp.44

Effect of Cooling Rate Applied to Aluminum Composites on Hardness and Wear Resistance

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.475

Renewed Furnace Design for Increasing Heating Rate in Aluminum Matrix Composite Production

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.189

Natural Gas Installation Problems and Solution Suggestions: Van Province Example

International Vocational School Sysmposium, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.1

Alüminyum Kompozit Malzemelerin Otomobil Parçalarında Kullanımı

International Vocational Science Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.105

Erciş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Derslerinin Değerlendirilmesi

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.301

Girişimcilik Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Erciş Meslek Yüksekokulu Örneği

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.300

Makine Teknikerlerine İş Kurma Aşamasinda Finansal Destekler: Leasing

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.299

The Assessment Of Distance Education Lessons According To Students Of Ercıs Vocational Highschool

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.108

Financıal Supports During Phase Of Setting Up Busıness For Mechanical Technicians: Leasing

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.119

Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School Students

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.86

Production of Aluminum Metal Matrix Composites with Al2O3 and TiC

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016), Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016, pp.2

Synthesis of Al2O3 and TiB2 Ceramic Particles in Aluminum Matrix

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016), Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016, pp.1

ERCIS SCHOOL OF TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENTS'S ENTREPRENEURSHİP KOSGEB STUDENTS GIVEN ABOUT THE VIEWS

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, vol.1, no.1, pp.1-8

MAKİNE TEKNİKERLERİNE YÖNELİK UYGULAMA VE BELGELENDİRME EĞİTİMLERİ

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 May 2016, pp.100-110

IN SITU ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN FARKLI PARAMETRELERLE ÜRETİMİ

International Material Science and Technology (IMSTEC 2016), Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016, pp.177-182

Use of Snow and Ice Melting Heating Wires on Roofs of Existing Buildings

ULUSLARARASI KIŞ KENTLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.1-8

In situ Metal Matrisli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemi İle Üretimi

Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.10-15

Production of Metal Matrix Composites by In situ Techniques

2nd Global Conference on Materials Sciences, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 15 - 17 October 2015, pp.10

Deney Parametrelerinin Alüminyum Metal Matrisli Kompozitlerin Üretimi Üzerine Etkileri

IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, Üsküp, Macedonia, 2 - 04 September 2015, pp.256-261

SWOT Analysis of Ercis Vocational Highschool Students

IV. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU(UMYOS2015), Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.2021-2028

Synthesis of Al2O3 and TiB2 Ceramic Particles in Aluminum Matrix

IMSP’2014 15th International Materials Symposium, Denizli, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.100-110

Van İli İçin Farklı Yakıt Türlerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının ve Enerji Maliyetinin Değerlendirilmesi

1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.100-115

Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Eğitiminin Amacı, Sektör İçin Gerekliliği ve Mevcut Piyasa Durumu

MYO-OS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce, Turkey, 21 - 22 October 2010, pp.257-262

Usage of Natural Gas in Van, Probable Faults and Solution Suggestions

VI. International Symposium of Van Lake Region, Van, Turkey, 9 - 11 June 2010, pp.567-573