Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use Of Snow And Ice Melting Heating Cables On Roofs Of Existing Buildings

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, cilt.6, ss.145-147, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Comparison of Al-Metal Matrix Composites Produced by In Situ Hot Press Method

Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.4, ss.89-91, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Production of Metal Matrix Composites by In situ Techniques

Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.4, ss.78-82, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of Ceramic Particles (Al2O3 and TiB2) in Aluminum Matrix

Iğdır Üniv. Fen Bilim. Ens. Dergisi, cilt.6, ss.75-82, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

IN SITU ALÜMİNYUM METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER ve SICAK PRESLEME İLE ÜRETİMLERİ

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., cilt.5, ss.63-73, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of cooling applications for photovoltaic panels

4th International Conference on Natural and Engineering Sciences, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2018, ss.48

Production of Aluminum Composites Containing TiB2 and Al2O3 Particles

4th International Conference on Natural and Engineering Sciences, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2018, ss.44

Effect of Cooling Rate Applied to Aluminum Composites on Hardness and Wear Resistance

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.475

Renewed Furnace Design for Increasing Heating Rate in Aluminum Matrix Composite Production

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.189

Natural Gas Installation Problems and Solution Suggestions: Van Province Example

International Vocational School Sysmposium, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.1

Alüminyum Kompozit Malzemelerin Otomobil Parçalarında Kullanımı

International Vocational Science Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.105

The Assessment Of Distance Education Lessons According To Students Of Ercıs Vocational Highschool

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.108

Girişimcilik Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Erciş Meslek Yüksekokulu Örneği

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.300

Makine Teknikerlerine İş Kurma Aşamasinda Finansal Destekler: Leasing

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.299

Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School Students

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.86

Financıal Supports During Phase Of Setting Up Busıness For Mechanical Technicians: Leasing

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.119

Synthesis of Al2O3 and TiB2 Ceramic Particles in Aluminum Matrix

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016), Antalya, Türkiye, 19 - 24 Ekim 2016, ss.1

Production of Aluminum Metal Matrix Composites with Al2O3 and TiC

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016), Antalya, Türkiye, 19 - 24 Ekim 2016, ss.2

ERCIS SCHOOL OF TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENTS'S ENTREPRENEURSHİP KOSGEB STUDENTS GIVEN ABOUT THE VIEWS

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.1-8

MAKİNE TEKNİKERLERİNE YÖNELİK UYGULAMA VE BELGELENDİRME EĞİTİMLERİ

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, ss.100-110

IN SITU ALÜMİNYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN FARKLI PARAMETRELERLE ÜRETİMİ

International Material Science and Technology (IMSTEC 2016), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.177-182

Use of Snow and Ice Melting Heating Wires on Roofs of Existing Buildings

ULUSLARARASI KIŞ KENTLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2016, ss.1-8

In situ Metal Matrisli Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemi İle Üretimi

Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.10-15

Production of Metal Matrix Composites by In situ Techniques

2nd Global Conference on Materials Sciences, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Ekim 2015, ss.10

Deney Parametrelerinin Alüminyum Metal Matrisli Kompozitlerin Üretimi Üzerine Etkileri

IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, Üsküp, Makedonya, 2 - 04 Eylül 2015, ss.256-261

SWOT Analysis of Ercis Vocational Highschool Students

IV. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU(UMYOS2015), Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.2021-2028

Synthesis of Al2O3 and TiB2 Ceramic Particles in Aluminum Matrix

IMSP’2014 15th International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.100-110

Van İli İçin Farklı Yakıt Türlerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının ve Enerji Maliyetinin Değerlendirilmesi

1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.100-115

Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Eğitiminin Amacı, Sektör İçin Gerekliliği ve Mevcut Piyasa Durumu

MYO-OS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2010, ss.257-262

Usage of Natural Gas in Van, Probable Faults and Solution Suggestions

VI. International Symposium of Van Lake Region, Van, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2010, ss.567-573

Comparison of Corrosion and Mechanical Properties of Al Based Metal Matrix Composites Produced by In situ Hot Press Method

IATS’09: INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.953-956