Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen-Edebiyat, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Lamii Çelebi'nin Veyse vü Ramin Mesnevisi (İnceleme-Metin Sadeleştirme)

  Ataturk University, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2002 Postgraduate

  Handani'nin Gazelleri (İnceleme-Metin)

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English