Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of some chronical diseases in etiopathogenesis of demodicosis

DERMATOLOGICA SINICA, cilt.35, sa.4, ss.173-176, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pantoprazole may improve beta cell function and diabetes mellitus

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.37, sa.5, ss.449-454, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Klasik Türk Şiirinde Katiplere Yönelik Hicivler

Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.19, ss.73-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of linear syringocystadenoma papilliferum of the axilla: A rare location

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.53, sa.1, ss.38-39, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Klasik Türk Şiirinde Yemen ve İlgili Unsurlar

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.15, ss.38-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelenek ve Osmanlı Hanedanına Yazılan Dört Modern Mersiye

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.12, sa.21, ss.629-656, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahri Efendi'nin Letaifnamesi ve Letaifnamesinden Mizah Örnekleri

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.59, ss.75-96, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TASVIR VE TAHKIYE AÇISINDAN YEKAHENK GAZELLER: TASLICALI YAHYA DIVANI ÖRNE

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sa.29, ss.75-96, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KLASIK TÜRK ŞİİRİNDE ISTANBUL'DAN VE HALKINDAN ŞİKAYET

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.110, sa.216, ss.219-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilinmeyen Bir Mesnevi: Ebeveyni Tarafından Altın Karşılığında Satılan Çocuk Hikayesi

Uluslararası Türkiye Sosyal Araştırmalar dergisi, cilt.19, sa.2, ss.95-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZADAN GAZELE: DIVAN SIIRINDE HAMASI GAZELLER

Asos Journal, cilt.3, sa.12, ss.84-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Divan Şiiri Geleneği ve Sarayi Divanı

5 th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Van, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.96-108

Muamma Çözümünde Telmih Sanatının Kullanımı

5 th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Tiflis, Gürcistan, 11 - 12 Ekim 2019, ss.233-243

XV. YÜZYIL VE ÖNCESİNE AİT BAZI TARİHİ VE EDEBİ ESERLERDE GEÇEN TÜRK ADI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1014-1025

Mihnetkeşan'da Tarihi, Dini ve Edebi kişilikler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.745-777

DİVAN ŞİİRİNDE AĞIZ VE ŞİVE TAKLİTLERİ VE YORUMLARI

III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.164-165

İştip Şehrengizleri ve Şardağı Gazeli

III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Makedonya, 6 - 02 Temmuz 2017, ss.164

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN KASİDELERİ ÜZERİNE TÜR, TARZ, ÜSLUP, GELENEK VE İÇERİK BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.291-306

Bir Darbenin Şiire Yansıması: Sultan Abdülaziz'e Yazılan Mersiyeler

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.341-348

Divan Şiirinde Padişahardan Şairlere Methiye

1. Uluslararası BilimselAra?tırmalar Kongresi - İnsan veToplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.159-168

Divan Şiirinde Menşei Oyun ve Oyuncak Redifli Gazeller

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.645-656

Divan Şiirinde Rumeli Irmakları

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları ve Balkanlarda Türk Dili Sempozyumu, Bükreş, Romanya, 23 - 25 Nisan 2015, ss.83

Kitap & Kitap Bölümleri

Taşlıcalı Yahya Divanında Kişilere Yönelik Hicviyeler

Türk Edebiyatı Araştırmaları, Taştan, Z. Keklik, M, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.53-77, 2019

Kudumiye Örneği Olarak IV. Murat'ın Edrine'ye Gelişi İçin Yazılan Şiirler

Türk edebiyatı Araştırmaları, Taştan, Z. Keklik, M, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.13-31, 2019

Taşlıcalı Yahya Divanında Kişilere Yönelik Hicviyeler

TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, "TAŞTAN, Z.", "KEKLİK, M.", Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.53-76, 2019

Klasik Türk Şiirirnde Hicvin Hicvi

Alay Kitabı, Gürsoy Naskali, E, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.153-179, 2019

Klasik Türk Edebiyatı temel kavramları

Dil ve edebiyat Eğitiminde Temel Kavramlar, Koç R, Kardaş, MN, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.277-314, 2018