Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vanlı Saʿdî Abdülbâkî ve Şiirleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.50, pp.249-278, 2020 (International Refereed University Journal)

Klasik Türk Şiirinde Katiplere Yönelik Hicivler

Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.19, pp.73-95, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelenek ve Osmanlı Hanedanına Yazılan Dört Modern Mersiye

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.21, pp.629-656, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Türk Şiirinde Yemen ve İlgili Unsurlar

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.15, pp.38-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bahri Efendi'nin Letaifnamesi ve Letaifnamesinden Mizah Örnekleri

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.59, pp.75-96, 2017 (International Refereed University Journal)

TASVIR VE TAHKIYE AÇISINDAN YEKAHENK GAZELLER: TASLICALI YAHYA DIVANI ÖRNE

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, no.29, pp.75-96, 2015 (National Refreed University Journal)

KLASIK TÜRK ŞİİRİNDE ISTANBUL'DAN VE HALKINDAN ŞİKAYET

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.110, no.216, pp.219-240, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilinmeyen Bir Mesnevi: Ebeveyni Tarafından Altın Karşılığında Satılan Çocuk Hikayesi

Uluslararası Türkiye Sosyal Araştırmalar dergisi, vol.19, no.2, pp.95-114, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

GAZADAN GAZELE: DIVAN SIIRINDE HAMASI GAZELLER

Asos Journal, vol.3, no.12, pp.84-101, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelibolulu Sürûrî’nin Şerh-i Muammeyât-ı Mir Hüseyin Adlı Eserinde Berâat-ı İstihlâl Sanatının Kullanımı

3. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 14 - 16 October 2021, vol.1, pp.441-450

Muamma Çözümünde Telmih Sanatının Kullanımı

5 th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Tiflis, Georgia, 11 - 12 October 2019, pp.233-243

Divan Şiiri Geleneği ve Sarayi Divanı

5 th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Van, Turkey, 11 - 12 October 2019, pp.96-108

XV. YÜZYIL VE ÖNCESİNE AİT BAZI TARİHİ VE EDEBİ ESERLERDE GEÇEN TÜRK ADI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1014-1025

Mihnetkeşan'da Tarihi, Dini ve Edebi kişilikler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.745-777

DİVAN ŞİİRİNDE AĞIZ VE ŞİVE TAKLİTLERİ VE YORUMLARI

III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 6 - 09 July 2017, pp.164-165

İştip Şehrengizleri ve Şardağı Gazeli

III.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 6 - 02 July 2017, pp.164

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN KASİDELERİ ÜZERİNE TÜR, TARZ, ÜSLUP, GELENEK VE İÇERİK BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.291-306

Bir Darbenin Şiire Yansıması: Sultan Abdülaziz'e Yazılan Mersiyeler

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, pp.341-348

Divan Şiirinde Padişahardan Şairlere Methiye

1. Uluslararası BilimselAra?tırmalar Kongresi - İnsan veToplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.159-168

Divan Şiirinde Menşei Oyun ve Oyuncak Redifli Gazeller

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.645-656

Divan Şiirinde Rumeli Irmakları

III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları ve Balkanlarda Türk Dili Sempozyumu, Bükreş, Romania, 23 - 25 April 2015, pp.83

Books & Book Chapters

Vanlı Divan Şairleri ve Feyzi Divançesi

Van Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Van, 2021

Taşlıcalı Yahya Divanında Kişilere Yönelik Hicviyeler

in: Türk Edebiyatı Araştırmaları, Taştan, Z. Keklik, M, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.53-77, 2019

Kudumiye Örneği Olarak IV. Murat'ın Edrine'ye Gelişi İçin Yazılan Şiirler

in: Türk edebiyatı Araştırmaları, Taştan, Z. Keklik, M, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.13-31, 2019

Taşlıcalı Yahya Divanında Kişilere Yönelik Hicviyeler

in: TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, "TAŞTAN, Z.", "KEKLİK, M.", Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.53-76, 2019

Klasik Türk Şiirirnde Hicvin Hicvi

in: Alay Kitabı, Gürsoy Naskali, E, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.153-179, 2019

Klasik Türk Edebiyatı temel kavramları

in: Dil ve edebiyat Eğitiminde Temel Kavramlar, Koç R, Kardaş, MN, Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.277-314, 2018