Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Catalytic hydrolysis of hydrazine borane to release hydrogen by cobalt-ruthenium nanoclusters

International Journal Of Hydrogen Energy, cilt.45, ss.15611-15617, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Nickel-rhodium nanoparticles as active and durable catalysts for hydrogen liberation

INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, ss.665-673, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

PVP-stabilized Ru-Rh nanoparticles as highly efficient catalysts for hydrogen generation from hydrolysis of ammonia borane

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.649, ss.1025-1030, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia-borane using intrazeolite cobalt(0) nanoclusters catalyst

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.35, ss.3341-3346, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hydrogen Generation from Hydrolysis of Hydrazine Borane by Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone)-stabilized CoRu Nanoparticles

3.International Academic Studies Conference, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2019, ss.168-169

CoRh Nanoparticles as Efficient Catalysts for Hydrogen Generation from Hydrolysis of Ammonia Borane

3.International Academic Studies Conference, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2019, ss.158-159

Amonyak Boranın Hidrolizinde Etkin Katalizörler Olarak Nikel-Rutenyum Nanokümeleri

7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çorum, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.51

Hydrolysis of Hydrazine Borane by PVP-Stabilized CoNiRh Nanoparticles for Hydrogen Generation

5th International Renewable Energy and Environment Conference (IREEC-2016), Madrid, İspanya, 11 - 13 Temmuz 2016, ss.54

Hydrolysis of Ammonia Borane Catalyzed by PVP-Stabilized Cobalt-Palladium Nanoparticles for Hydrogen Generation

2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.1

PVP-Stabilized Cobalt-Palladium Nanoparticles-Catalyzed Hydrolysis of Hydrazine Borane for Hydrogen Release

2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.1

Hydrogen Generation from Ammonia Borane Hydrolysis Catalyzed by CoPd Nanoparticles

NCC6-The 6th Catalysis Conference, Bursa, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, ss.116

Hydrogen Generation from Ammonia Borane by PVP-Protected Ruthenium-Rhodium Nanoparticles

International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2015), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.1

Hydroxyapatite-Supported Palladium(0) Nanoclusters as Active and Reusable Catalyst for Hydrogen Generation from the Hydrolysis of Ammonia-Borane

Energy Challenges for Advanced Materials and Processes: Harvesting, Storage, and Efficient Utilization (EnCAMP-2011), Nevşehir, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2011, ss.1

İntrazeolit Paladyum(0) Nanokümelerinin Suzuki Tepkimelerindeki Katalitik Etkinliği

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul Öncesi Dönemde Kimyaya ilişkin Farkındalık

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Rakap A. P., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.89-115, 2018