Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measurement and Simulation of Power Factor using PIC16F877

PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, cilt.88, sa.6, ss.290-294, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier