General Information

Institutional Information: Erciş Işletme Fakültesi, Işletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı