Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Farklı Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Kimyon Bitkisinde (Cuminum cyminum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı

 • 1996 Postgraduate

  Van Ekolojik Koşullarında Şeker Pancarında (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE (CITI PROGRAM)

  Occupational Health and Safety , University of North Carolina at Greensboro

 • 2002The Preparation of Tissue Culture of Mint and Other Crops

  Other , United States Department of Agiculture

 • 2002Certificate of Outstanding Performance High Intermediate Listening and Speaking

  Foreign Language , 1059 Wıllamette Street,Eugene, Oregon