Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Türkiye

 • 1983 - 1987 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Farklı Azot Dozları ve Sıra Arası Mesafelerinin Kimyon Bitkisinde (Cuminum cyminum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı

 • 1996 Yüksek Lisans

  Van Ekolojik Koşullarında Şeker Pancarında (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE (CITI PROGRAM)

  İş Sağlığı ve Güvenliği , University of North Carolina at Greensboro

 • 2002The Preparation of Tissue Culture of Mint and Other Crops

  Diğer , United States Department of Agiculture

 • 2002Certificate of Outstanding Performance High Intermediate Listening and Speaking

  Yabancı Dil , 1059 Wıllamette Street,Eugene, Oregon