Arş.Gör.

Nilay Özeler Kanan


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü/Yapı Bilgisi Bilimdalı, Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Ekolojik Mimarlıkta Mimari Bütünleşmenin 1990 Yılı Sonrası Ken Yeang ve Norman Foster'ın Yapıları Özelinde İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Yapı Bilgisi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Portfolyo Yönetimi

Kişisel Gelişim

Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2019

2019

Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi

Diğer

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2019

2019

Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri

Diğer

TOBB ETÜ-Sürekli Eğitim Merkezi

2013

2013

4 aşamalı Proje Döngü Yönetimi (Project Cycle Management) Eğitimi Katılım Belgesi

Diğer

TMMOB Orman Mühendisleri Odası (OMO), Birleşmiş Milletler (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde

2006

2006

Kuru Yapı Sistemleri Eğitim ve Uygulama Sertifikası

Diğer

Knauf A.Ş.

2006

2006

“Madde ve Doku Olarak Beton” konulu Mimarlık Yazokulu Katılım Belgesi

Diğer

Betonart

2004

2004

Almanca Dili Hazırlık Eğitimi Sertifikası

Yabancı Dil

Ankara Deulcom International

2002

2002

Başarı Belgesi

Bilişim

Ankara Bilberk Bilgisayar Kursları

2002

2002

Başarı Belgesi

Yabancı Dil

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Alanları

Mimarlık, Yapı Bilgisi, Fiziksel Çevre Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yönetimsel Görevler

2011 - 2016

2011 - 2016

Teknik Personel-Yüksek Mimar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tesisat Dairesi Başkanlığı

2011 - 2011

2011 - 2011

Teknik Personel-Yüksek Mimar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Proje Şube Müdürlüğü

2010 - 2011

2010 - 2011

Teknik Personel-Yüksek Mimar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, İmar Uygulama Dairesi Başkanlığı

2008 - 2010

2008 - 2010

Teknik Personel-Mimar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Kriz Merkezi

2007 - 2008

2007 - 2008

Teknik Personel-Mimar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Van Valiliği Bayındırlık ve İskan Van İl Teşkilatı , Proje Şube Müdürlüğü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Tarihi Yapılarda Enerji Kazancı Sağlamak Amacıyla Çatı ve Cephe Bütünleşik Aktif Sistemlerin Kullanımı

Özeler Kanan N.

Boya, Yapı Kimyasalları, İzolasyon Dergisi (PCCI), sa.11, ss.8-13, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Enerji verimliliği konusunda kamu projeleri-Yapılarda enerji performansı belirlenmesi; 100 kamu projesi örneği

Özeler Kanan N.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, sa.136, ss.65-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Permakültür Tasarımı ile Engelli Erişiminin Bütünleştirilmesi

Özeler Kanan N.

4.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2020, ss.162-172 Creative Commons License

2018

2018

Üniversite Eğitim Yapılarının Tasarımında Bağlama Yönelik Sorunsalların İncelenmesi: Mimarlık Fakülteleri

Özeler Kanan N. , İlvan Naiboğlu D. D.

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1512-1527

2018

2018

Mimari Tasarım Eğitiminde Araç:İki Duvar Bir Döşeme

İLVAN NAİBOĞLU D. D. , Özeler Kanan N.

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), Üsküp, Makedonya, 9 - 11 Temmuz 2018, ss.24

2017

2017

Integrated Building Design Approach: Turkish Case

Özeler Kanan N. , Kahraman I., Karabacak A., GÜLTEKİN A. B.

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.350-358 identifier

2017

2017

Geleneksel Tandır/Tandırevi ve Yangın Güvenliği

Özeler Kanan N.

Tüyak 2017-Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2017, ss.344-352

2017

2017

Comparing the Energy Efficiency of Building Envelopes in the case of Turkey, Japan and Denmark Countries

Özeler Kanan N. , Tuna Kayılı M., Süt G.

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.255-261

2017

2017

The effect of increasing the thermal performance of building envelope components on energy saving in vernacular architecture: Diyarbakır House

Süt G., Tuna Kayılı M., Özeler Kanan N.

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.269-273

2017

2017

Renewable Energy Technologies: Economic Analysis Tool (RET-EAT) for Turkey

Kabakçı O. K. , Hozatlı B., GÜL K., Özeler Kanan N. , Karabacak A., Kınay U.

World Sustainable Built Environment Conference, Wan Chai, Hong Kong, 5 - 07 Haziran 2017, cilt.1, ss.1160-1165

2016

2016

Yerel mimaride sürdürülebilir malzeme kullanımı; ahşap ve Akçakoca evleri ilişkisi

Ağaya Çağan Y., Özeler Kanan N.

3.Yapı Kongresi ve Sergisi-Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişebilirlik, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.335-350

2016

2016

Türk Evi’nin doğaya ekolojik uyumluluğunun mekânlaşmaya ve yapı malzemelerinin biçimlenişine etkisi

Özeler Kanan N.

3.Yapı Kongresi ve Sergisi-Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişebilirlik, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.221-238

2016

2016

General View on the Green Building Certification Programs and Evaluation forTurkey

Tombak E., Hozatlı B., Özeler Kanan N.

International Sustainable Built Environment Conference, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, ss.690-703

2016

2016

Renewable Energy Technologies - Economic Analysis Tool (RET-EAT) for Turkey

Hozatlı B., Kabakçı O. K. , Gül K., Özeler Kanan N. , Karabacak A., Kınay U.

International Sustainable Built Environment Conference, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, cilt.1, ss.786-792

2016

2016

Doğal Çevrenin ve Yapılı (Tasarlanan) Çevrenin Engelli Eğitimindeki Rolü: Helen Keller Örneği

Özeler Kanan N.

II.Ulusal Engellileştirilenler 2016 Sempozyumu, Konya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.96-111

2015

2015

A literature Survey on Energy Efficient Facade Systems in the Context of Life Cycle Assessment Methodology

Özeler Kanan N. , Gültekin A. B. , Çelebi G.

2nd International Sustainable Building Symposium-ISBS, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.858-865

2015

2015

Yapılarda Yaşam Döngüsü Sistem Sınırlarının Bep Yönetmeliği Çerçevesinde İrdelenmesi

Özeler Kanan N. , Hozatlı B.

12.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi / Yapı Fiziği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, cilt.3, ss.2069-2081

2014

2014

Integration of Thermal Energy Storage Systems to Existing Architectural and Heating-Cooling Systems

Hozatlı B., Özeler Kanan N.

8th International Syposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2014, ss.194

2014

2014

Analysis of Life Cycle Process in Terms of Legislation and Suggestions in Turkey

Özeler Kanan N. , Çelebi G.

7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Uşak, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014, ss.1422-1433

2014

2014

Doğal Çevrenin ve Yapılı Çevrenin Görme, İşitme, Konuşma Engelli Eğitimindeki Rolü: Helen Keller Örneği

Özeler Kanan N.

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2014, ss.91-92

2014

2014

Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı: Cephe Yangınları

Özeler Kanan N.

7.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2014, ss.191-200

2013

2013

Yapının Ulaşılabilirlik Seviyesinin Sertifikalandırılması Önerisi

Özeler Kanan N.

1.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, ss.116-122

2013

2013

Yapılarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Projeleri-Yapılarda Enerji Performansı Belirlenmesi;100 Kamu Projesi Örneği

Özeler Kanan N.

11.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi - Yarının Yapıları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi / Yapı Fiziği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, cilt.1, ss.973-979

2013

2013

Enerji Etkin Yapılarda Çift Katmanlı Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenliği

Özeler Kanan N. , Beyhan F.

11.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi - Yarının Yapıları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi / Yapı Fiziği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, cilt.1, ss.1515-1528

2012

2012

Ulusal Zorunluluk; Enerji Kimlik Belgesi ve Bep-Tr Yazılımı

Özeler Kanan N. , Ayçam İ., Beyhan F.

Ulusal Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Kasım 2012, ss.297-302

2012

2012

Tarihi Yapılarda Enerji Kazancı Sağlamak Amacıyla Çatı ve Cephe Bütünleşik Aktif Sistemlerin Kullanımı

Özeler Kanan N.

6.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2012, ss.95-104

2010

2010

Mimarlık Öğrencisinin Ekolojik Tasarım Anıları

Özeler Kanan N.

Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.228-236

2010

2010

Nano-Mimarlık, Nano Malzemeler ve Son Gelişmeler

Ayçam İ., Özeler Kanan N.

International Sustainable Buildings Syposium, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.294-299

2010

2010

Tarihi Yapılarda Enerji Kazancı Sağlamaya Yönelik Renovasyon Uygulamaları

Ayçam İ., Özeler Kanan N.

International Sustainable Buildings Syposium, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.289-293

2009

2009

The Use of Building-İntegrated Active Systems in order to Provide Energy Gains in Historic Buildings

Özeler Kanan N.

Ecocity World Summit 2009 Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2009, ss.306-318

2009

2009

Eco-Integrated Design Process Within the Context of Ecological Architecture

Ayçam İ., Özeler Kanan N.

International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2009, ss.130-136

2009

2009

Ekolojik Mimarlık Kapsamında Yapı Bütünleşik Nano-Pv Malzemenin İncelenmesi

Ayçam İ., Özeler Kanan N.

V.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2009, ss.73-77

Ödüller

Ağustos 2008

Ağustos 2008

“Implicint Performance” konulu öğrenci tasarım yarışması (Teşvik ödülü)

Betonart DergisiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Eko-Design Konferansı 2016

Panelist

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yalova İl Müdürlüğü-Yaşanabilir Çevre için Sürdürülebilir Binalar Semineri

Davetli Konuşmacı

Yalova-Türkiye

2012

2012

İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Binalarda Enerji Verimliliği Semineri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2007 - 2009

2007 - 2009

2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

TÜBİTAK