Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Integration of Disabled Access with Peraculture Design

4.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 21 November 2020, pp.162-172 Creative Commons License Sustainable Development

Mimari Tasarım Eğitiminde Araç:İki Duvar Bir Döşeme

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), Üsküp, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.24

Integrated Building Design Approach: Turkish Case

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.350-358 Sustainable Development identifier

Geleneksel Tandır/Tandırevi ve Yangın Güvenliği

Tüyak 2017-Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2017, pp.344-352

Comparing the Energy Efficiency of Building Envelopes in the case of Turkey, Japan and Denmark Countries

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.255-261 Sustainable Development

Renewable Energy Technologies: Economic Analysis Tool (RET-EAT) for Turkey

World Sustainable Built Environment Conference, Wan Chai, Hong Kong, 5 - 07 June 2017, vol.1, pp.1160-1165 Sustainable Development

Yerel mimaride sürdürülebilir malzeme kullanımı; ahşap ve Akçakoca evleri ilişkisi

3.Yapı Kongresi ve Sergisi-Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişebilirlik, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.335-350

Türk Evi’nin doğaya ekolojik uyumluluğunun mekânlaşmaya ve yapı malzemelerinin biçimlenişine etkisi

3.Yapı Kongresi ve Sergisi-Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişebilirlik, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.221-238

General View on the Green Building Certification Programs and Evaluation forTurkey

International Sustainable Built Environment Conference, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.690-703

Renewable Energy Technologies - Economic Analysis Tool (RET-EAT) for Turkey

International Sustainable Built Environment Conference, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.786-792 Sustainable Development

Doğal Çevrenin ve Yapılı (Tasarlanan) Çevrenin Engelli Eğitimindeki Rolü: Helen Keller Örneği

II.Ulusal Engellileştirilenler 2016 Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 09 April 2016, pp.96-111

A literature Survey on Energy Efficient Facade Systems in the Context of Life Cycle Assessment Methodology

2nd International Sustainable Building Symposium-ISBS, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.858-865 Sustainable Development

Yapılarda Yaşam Döngüsü Sistem Sınırlarının Bep Yönetmeliği Çerçevesinde İrdelenmesi

12.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi / Yapı Fiziği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, vol.3, pp.2069-2081 Sustainable Development

Integration of Thermal Energy Storage Systems to Existing Architectural and Heating-Cooling Systems

8th International Syposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13 - 17 September 2014, pp.194

Analysis of Life Cycle Process in Terms of Legislation and Suggestions in Turkey

7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Uşak, Turkey, 18 - 20 June 2014, pp.1422-1433

Doğal Çevrenin ve Yapılı Çevrenin Görme, İşitme, Konuşma Engelli Eğitimindeki Rolü: Helen Keller Örneği

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Turkey, 18 - 21 April 2014, pp.91-92

Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı: Cephe Yangınları

7.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2014, pp.191-200

Yapının Ulaşılabilirlik Seviyesinin Sertifikalandırılması Önerisi

1.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.116-122

Yapılarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Projeleri-Yapılarda Enerji Performansı Belirlenmesi;100 Kamu Projesi Örneği

11.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi - Yarının Yapıları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi / Yapı Fiziği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, vol.1, pp.973-979 Sustainable Development

Enerji Etkin Yapılarda Çift Katmanlı Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenliği

11.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi - Yarının Yapıları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi / Yapı Fiziği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 20 April 2013, vol.1, pp.1515-1528

Ulusal Zorunluluk; Enerji Kimlik Belgesi ve Bep-Tr Yazılımı

Ulusal Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 13 November 2012, pp.297-302

Mimarlık Öğrencisinin Ekolojik Tasarım Anıları

Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.228-236

Nano-Mimarlık, Nano Malzemeler ve Son Gelişmeler

International Sustainable Buildings Syposium, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.294-299

Tarihi Yapılarda Enerji Kazancı Sağlamaya Yönelik Renovasyon Uygulamaları

International Sustainable Buildings Syposium, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2010, pp.289-293

The Use of Building-İntegrated Active Systems in order to Provide Energy Gains in Historic Buildings

Ecocity World Summit 2009 Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2009, pp.306-318

Eco-Integrated Design Process Within the Context of Ecological Architecture

International Ecological Architecture and Planning Symposium, Antalya, Turkey, 22 - 25 October 2009, pp.130-136

Ekolojik Mimarlık Kapsamında Yapı Bütünleşik Nano-Pv Malzemenin İncelenmesi

V.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ulusal Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 19 - 21 June 2009, pp.73-77

Books & Book Chapters