Education Information

Education Information

  • 2010 - 2014 Doctorate

    Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2014 Doctorate

    TAVUK VE MARTI KAYNAKLI ENTEROKOK TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK ANALİZİ

    Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • C1 Advanced English