Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Methisilin Dirençli· Staphylococcus Aureus (Mrsa) Taşıyıcılığının Araştırılması

7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ACADEMIC STUDIES IN HEALTH AND SPORTS, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.55

Kronik Supuratif Otitis Media (Csom) Hastalardan İzole Edilen P. aeruginosa ve E. coli Türlerinin Antibiyotik Direnç Özelliklerinin Değerlendirilmesi

2nd International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.109

Microbiological Examination of Joint Synovial Fluid in Patients With Rheumatoid Arthritis Pre-Diagnosis

2nd International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.140-141

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME PLANTS AGAINST E. COLI ISOLATED FROM BLOOD CULTURES

The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Nevşehir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.29

KAN KÜLTÜRLERİNDE SERRATİA MARCESCENS ORANLARI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.66-71

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK TÜRLERİNİN VARLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.45-51

Evaluation of Acute Phase Proteins and Some Cytokine Levels in Pneumonic Calves.

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology,, 26 - 30 Haziran 2018, ss.3

Bölgemizde Hepatit B Enfeksiyonu Seroprevalansı

2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.Özel Sayı, ss.897

0-11 Yaş Grubu Çocuklarda İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler ve İnvitro Antibiyotik Duyarlılığı

2. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.Özel Sayı, ss.990

Beta-hemolitik ve Non-hemolitik Streptokokların Antibiyotik Direnç Genlerinin Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi

IVEK 3 International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, cilt.3, no.31, ss.137

İnsanlarda Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella Türleri ve Kolistin Direnç Profilleri

I. Uluslararası sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, no.422, ss.699

BETA HEMOLİTİK VE NON HEMOLİTİK STREPTEKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENLERİNİN İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, cilt.Özel Sayı, ss.137

Solunum Güçlüğü Çeken Bir Buzağıda Pyonefrozis Olgusu

7.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, cilt.7, ss.96

Serum Homocysteine Levels in Calves with Foot–and-Mouth Disease

XXI International Congress of the Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants (FeMeSPrum ), Cartagena, İspanya, 23 - 25 Nisan 2014, ss.166