Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of the Relationship Between Social Media Addiction and Aggression

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.1350-1366, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

SİYASAL İLETİŞİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

İletişim Çalışmaları Dergisi , vol.8, no.1, pp.99-130, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sovyetler Birliği'nde Uygulanan Kollektivizasyon Politikaları ve Repressiya Döneminde Azerbaycan Basını (1930-1939)

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.29, pp.160-171, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Güney Azerbaycan`ın Basın Tarihi Üzerine Bir İnceleme

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.55, pp.80-90, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

An Investigation on the History of Written Communication and Its Cultural Impacts

Turkish Studies-Social Sciences , vol.15, no.7, pp.229-240, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

An Investigation on Epideictic Rhetoric: Example of Tansu Çiller

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.25, pp.449-458, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’nın Siyasal Hayatında Basının Rolü: 19. YY Örneği

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.29, pp.235-246, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Esra Öztay Güraras

Bütün Dünya, no.11, pp.61-66, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COMMUNICATION AND MANAGEMENT APPROACHES IN MANAGEMENT

BLACK SEA SUMMIT 8th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ordu, Turkey, 5 - 06 March 2022, pp.6-7

Seçim Kampanyalarında Sosyal Medya Kullanımı: 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2021, İzmir, Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.1

PRESS AND PUBLISHING ACTIVITIES IN LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE OF IPEKYOLU MUNICIPALITY

TARAS ŞEVÇENKO 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2021, pp.1

AUTEUR THEORY IN CINEMA AS A MASS MEDIA AND ANALYSIS OF FILM NAMELY “CLAIR OBSCUR”

TARAS ŞEVÇENKO 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2021, pp.1

Determining University Students’ Views on Change of Communication Habits During the Covid-19 Pandemic Process

18th International Symposium Communication in the Millenium, Erzurum, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.1 Sustainable Development

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK SANAT: EBEVEYN VE ÇOCUK TEMALI HEYKELLERİN İNCELENMESİ

Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu , Samsun, Turkey, 4 - 05 September 2021, pp.90-101

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerı·nı·n Belı·rlenmesı

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.94-95

Antalya İlinde İkamet Eden Seçmenlerin Siyasi·Görüşlerı· ve Oy Verme Davranışlarına Etkı· Eden Faktörler Üzerine Bir İnceleme

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.92-93

Books & Book Chapters

Communication Activities in Local Governments: The Case of Van Ipekyolu Municipality

in: International Research in Communication Sciences, Oğuz Han Öztay, Editor, Eğitim Yayınevi , Konya, pp.21-37, 2022

Liberteryanizm ve Anarko- Kapitalizm Bağlamında Medya Tekelleşmesi

in: İletişim ve Medya , Aslı Yapar Gönenç,Gülsün Bozkurt, Editor, Der Yayınları , İstanbul, pp.117-126, 2022

Televizyon Ve Dijital Platformlarda Yer Alan Dizilerin Kuşaklar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Van İli Örneği

in: Geleneksel Yayıncılıktan Dijital Yayıncılığa “Televizyon Mecrası”, Hakan Yüksel, Editor, Kriter Yayınevi , İstanbul, pp.145-164, 2021

LİBERAL DÖNÜŞÜM VE TURGUT ÖZAL’IN MEDYA İLE İLİŞKİLERİ

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 3 , Bahir Selçuk,Serdar Ünal,Yener Lütfü Mert, Editor, Duvar Yayınları , Ankara, pp.401-414, 2021

Yerel Seçim ve Siyasal Tercih

Astana Yayınları, Ankara, 2020