Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EPİDEİKTİK RETORİK ÜZERİNE BİR İNCELEME: TANSU ÇİLLER ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, ss.449-458, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı’nın Siyasal Hayatında Basının Rolü: 19. YY Örneği

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.6, ss.235-246, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esra Öztay Güraras

Bütün Dünya, ss.61-66, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antalya İlinde İkamet Eden Seçmenlerin Siyasi·Görüşlerı· ve Oy Verme Davranışlarına Etkı· Eden Faktörler Üzerine Bir İnceleme

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.92-93

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerı·nı·n Belı·rlenmesı

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.94-95

Kitap & Kitap Bölümleri

Yerel Seçim ve Siyasal Tercih

Astana Yayınları, Ankara, 2020