Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thermal shock and freeze-thaw resistance of different types of carbonate rocks

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol.137, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yüksek Sıcaklığın Doğal Taşların Petrografik, Parlaklık ve Pürüzlülük Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no.4, pp.937-947, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Van ili kuzeyinde yer alan ortaç volkanik agregalarda asr etkilerinin incelenmesi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, vol.9, no.2, pp.817-827, 2018 (National Refreed University Journal)

Van İli Tabanlı Mevkii Kireçtaşlarının Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences), vol.21, no.2, pp.146-151, 2016 (National Refreed University Journal)

Bitlis ve Van İllerinde Pomza Madenciliğine Genel Bir Bakış

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, vol.55, no.3, pp.27-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Saray (Van) bölgesindeki andezitik kayaçların doğal yapı taşı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

5ND International Congress on Engineering, Architecture and Design, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.5, pp.127-131

Yüksek Sıcaklığın Doğal Yapı Taşlarının Basınç Dayanımları Üzerindeki Etkisi

5 th International Conference On Engineering & Natural Sciences, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.400-408

Historical Development and Evaluation Of Diyarbakır Marble Sector

10th International Marble & Natural Stone Congress And Exhibition Of Turkey, Bursa, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.108-117

Comparison Of Developmental Levels Of Countries And Tunnel Lengths

International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.1268-1277

The Effect of Pumice on Alkali Silica Reaktivity

International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.1263-1267

Environmental Problems Caused By Marble And Quarry in Van and Diyarbakır Provinces and Importance of Recultivation

International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.1253-1262

Problem and Solutions Offers During the Opening of the Van (Başkale) Tunnel

4th International Underground Excavations Symposium & Exhibition, İstanbul, Turkey, 13 - 14 September 2018, pp.139-142

Alkali Silica Reaction Formation, Importance and Detection Methods

25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, vol.25, pp.506-513

Alcali Silica Reaction in Concrete

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, IMSEC,, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.30-34

Lifli Betonların Kullanım Alanları

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, IMSEC,, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, vol.1, pp.3792-3795

Expert Reports

Aktuzla (malazgirt) Maden Sahasının Kıymet taktiri

Muş / Malazgirt İcra Müdürlüğü, pp.1, Muş, 2016

Aktuzla (malazgirt) Maden Sahasının Kıymet taktiri

Muş / Malazgirt İcra Müdürlüğü, pp.13, Muş, 2016

Aktuzla (malazgirt) Maden Sahasının Kıymet taktiri

Muş / Malazgirt İcra Müdürlüğü, pp.13, Muş, 2016