Investigation of The Usability of Limestones in Beyüzümü Location Of Tuşba District of Van as Aggregates


Varol O. O., Türkmenoğlu M., Türkmenoğlu Z. F.

8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.406-413

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.406-413
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, limestone samples taken from Beyüzümü location of Tuşba County in Van were investigated in terms of their usability as aggregates. Samples recruited from the field were brought to the laboratory of the Department of Mining Engineering in Yüzüncü Yıl University; the rocks brought to the laboratory were investigated in order to determine their physical, mechanical and chemical properties in a number of tests and experiments conducted in the laboratory. The amount of very fine materials was found to be 1.9%, the amount of the resistance to fragmentation based on Los Angelos method was 21.32%, the particle density was 2.67 g / cm3 (Mg/m3), the water absorption rate was 0.27%, the bulk density (-25 +15mm, -15 + 5 mm and -5 +0 mm) 1.23, 1.29 and 1.35 g / cm3 (Mg/m3), the uniaxial compressive strength was 37.31 MPa, mass loss was determined to be 0.19% after determination of resistance to freezing and thawing, soluble sulfate in acid 0,12%. Also in the samples, chloride and organic substances were not determined. As a result of the interpretation of this analysis and comparative investigation of Turkish standards, it was concluded that these lime stones can be used as aggregates.

Bu çalışmada, Van İli, Tuşba İlçesi Beyüzümü mevkiinden alınan kireç taşlarının kırmataş (agrega) olarak kullanılabilme olanakları araştırılmıştır. Araziden alınan numuneler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm laboratuvarına getirilerek kayacın fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri yapılan laboratuvar deneyleri sonucunda belirlenmiştir. Laboratuvar deneyleri sonucunda kayacın; çok ince malzeme miktarı %1.05, Los Angeles metodu ile parçalanma direnci miktarı %21.32, Tane yoğunluğu 2.67 g/cm3 (Mg/m3), Su emme oranı %0.27, Yığın yoğunluğu (-25+15 mm,-15+5 mm ve -5+0 mm) 1.23, 1.29 ve 1.35 g/cm3 (Mg/m3), Tek Eksenli Basınç Dayanımı 37.31 MPa, Donmaya ve çözülmeye karşı direnç tayini sonucu kütle kaybı %0.19, asitte çözülebilen sülfat %0,12 olarak belirlenmiştir. Ayrıca örneklerde klor ve organik madde bulunmamaktadır.  Bu analiz sonuçlarının Türk standartları ile karşılaştırılması ve yorumlanması sonucunda, bu kireçtaşlarının agrega olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.