Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of capsaicin on transcription factors in 3T3-L1 cell line

Eastern Journal of Medicine, cilt.20, sa.1, ss.34-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antioxidant Activity Of Various Extracts From Psidium Guajava

3. International Conference on Agriculture,Food, Veterinary and PharmacySciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.667

Antioxidant Activity Of An Ethnobotanically Important Plant Crocus Sativus

3. International Conference on Agriculture,Food, Veterinary and PharmacySciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.668

Chemical Composition, Antioxidant And Antimicrobial Effects Of Acantholimon Goeksunicum

3. International Conference on Agriculture,Food, Veterinary and PharmacySciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.670

Phytochemical Contents And Antioxidant Properties Of Pistacia Vera Fruit

3. International Conference on Agriculture,Food, Veterinary and PharmacySciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.669