Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Termal Yaşlandırmanın Rezin Siman İle Zirkonyum Arasındaki Bağlantısına Etkisi

TDB 25. Ulaslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.502