Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Adsorption behaviours of Th(IV) and U(VI) using nitric acid (HNO3) modified activated carbon: equilibrium, thermodynamic and kinetic studies

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, vol.101, no.14, pp.1950-1965, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Kinetic, isothermal and thermodynamic studies on Th(IV) adsorption by different modified activated carbons

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol.323, pp.341-351, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Accumulation and Tolerance of Pb in Some Bioenergy Crops

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.27, pp.591-596, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of gross radioactivity in foodstuffs

KERNTECHNIK, vol.80, no.2, pp.174-180, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

238U and total radioactivity in drinking waters in Van province, Turkey

Isotopes in Environmental and Health Studies, vol.50, no.2, pp.201-210, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

U-238 and Rn-222 activity concentrations and total radioactivity levels in lake waters

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol.295, no.3, pp.1837-1843, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The concentration of U-238 and the levels of gross radioactivity in surface waters of the Van Lake (Turkey)

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol.288, no.2, pp.417-421, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Measurement of gross alpha and gross beta activity concentrations in human tooth

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, vol.101, no.3, pp.226-229, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Uranil iyonlarının sulu çözeltilerden amidoksimatlı poli[N-(3,4-disiyanofenil) akrilamid] üzerine adsorpsiyonu

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.17, pp.131-144, 2019 (Other Refereed National Journals)

Radiochemical Analysis of Milk Samples and Dose Exposures for Adults, Children, and Infants

JOURNAL OF HAZARDOUS TOXIC AND RADIOACTIVE WASTE, vol.22, no.4, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atık Sulardan Gürgen Talaşı Üzerine Cr(VI) Adsorpsiyonu

5. Internatıonal Conferences on Engıneerıng & Natural Scıences, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.160-169

Adsorption of Cr(VI) from Waste Water onto Hornbeam Sawdust

5rd International Conference on Engineering & Natural Sciences, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.160-169

Uranyum Tayini İçin Spektroskopik Yöntemler

Internatıonal Ankara Conference on Scıentıfıc Researches, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.512

Uranyumun Sulu Çözeltiden Muamele Edilmemiş Kahve Taneciklerine Adsorpsiyonu

Internatıonal Ankara Conference On Scıentıfıc Researches, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.399-410

Efficient removal of radioactive uranium from aqueous solutions using high surface area metal-organic framework: UTSA-76

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019, pp.245

ZJU-5 Metal-organic framework structure: synthesis, characterization and uranium adsorption properties

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019, pp.775

Examination of Removal of 238U with Diatomite in Continuous Flow System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Turkey, 23 - 26 April 2019, pp.51

Adsorption of Uranium-238 with Dasit Stone in Column System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Turkey, 23 - 26 April 2019, pp.52 Sustainable Development

Farklı Modifiye Aktif Karbon Adsorbentleri ile Toryum (IV) Adsorpsiyonu Değerlendirmeleri

30. Ulusal Kimya Kongresi, Magusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 November 2018, pp.156

Sorption of U(IV) onto amidoximated poly[N-(3,4-dicyanophenyl) acrilamide]

7th Rostocker International Conference: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, Rostock, Germany, 26 - 27 July 2018, pp.92

Amidoximated poly[N-(3,4-dicyanophenyl)acrilamide]: Synthesis, characterization and thorium sorption properties

7th Rostocker International Conference: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, Rostock, Germany, 26 - 27 July 2018, pp.48

Comparıson Of U(VI) Adsorptıon Onto Dıfferent Adsorbents

4thInternational Conference on New Trends in Chemistry, St. Petersburg, Russia, 11 - 13 May 2018, pp.52

Adsorptıon Of Th(IV) Onto Chemıcally Modıfıed Actıvated Carbon

4thInternational Conference on New Trends in Chemistry, St. Petersburg, Russia, 11 - 13 May 2018, pp.45

Evaluations of Natural Radioactivity and Effective Dose in Soil-Plant-Milk Cycle

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.654

Modifiye Edilmiş Aktif Karbon Üzerine Uranyumun Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.160

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Turkey, 10 - 12 October 2017, vol.000, no.0 Creative Commons License

Kozmetik Ürünlerinde Radyoaktivite Analizleri

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 28 August 2015, pp.525

Bazı Yöresel Gıda Maddelerinde Toplam Radyoaktivite Seviyeleri

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 28 August 2015, pp.187

İçme Sularında Toplam Radyoaktivite ve 238U Konsantrasyonları

IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Denizli, Turkey, 5 - 08 June 2014, pp.154

Thermophysical properties of Thermal Water Resources

ProcessNet-Jahrestagung und 30. Jahrestagung der Biotechnologen, Karlsruhe, Germany, 10 - 13 September 2012, pp.1415

Oyun Hamurlarında Toksik Metal ve Radyonüklid Konsantrasyonlarının Ölçülmesi

Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 5 - 08 September 2012, pp.50

Density of Geothermal, Mineral and River Waters at High Pressures and Temperatures

10th National Conference on Chemical Engineering, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2012, pp.63

Thermophysical Properties of Geothermal Energy and Mineral Water Resources of Azerbaijan, Germany, Russia and Turkey

XVIII International Symposium of Thermophysical Properties, Colorado, United States Of America, 24 - 29 June 2012, pp.1376

Van Gölü Havzasındaki Göllerde Doğal Radyoaktivite ve 238U Seviyeleri

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.85

Bazı Çevresel Örneklerde Radon Analizleri

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 June - 02 July 2011, pp.220

Van İli Çevresinde Yetiştirilen Domateslerdeki Bazı Ağır Metal ve Mineral Düzeylerinin AAS ve ICP-MS ile Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2011, pp.95

Maraş otu ve bazı tütün ürünlerinde ağır metal analizi ve doğal radyoaktivite tayini

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010, pp.32

WDXRF ve ICP-OES Tekniği Kullanılarak Maraş Otu ve Bazı Marka Tütün Ürünlerinde Ağır Metal Analizi

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010, pp.50

Van Gölü Yüzey Sularında Doğal Radyoaktivite Seviyeleri

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Turkey, 29 June - 02 July 2010, pp.1