AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİKTUTUMARINA ETKİSİ VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ/EFFECT OF ACADEMIC CONTROVERSY TECNIQUE ON THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS TURKISH LANGUAGE COURSE AND ITS CORRELATION WITH CERTAIN VARIABLES


Kardaş M. N. , Tüzemen T.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.32, pp.127-156, 2016 (Peer-Reviewed Journal)