Türk ve Etrüsk dilleri arasındaki ilişki


Creative Commons License

Solmaz M.

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2016, vol.., pp.639-647

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: .
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.639-647

Abstract

ABSTRACT

The Etruscans, some of whom passing through the north part of the Black Sea from the Balkans, the others by reaching out to the Aegean from the South, reached the Tuscany region of Italy by using the sea route, prepared the ground for the establishment of a giant civilization, the Roman Empire. The community performed their important mass migrations between the BC. X and VIII. centuries and established a civilization that lasted about 250 years. The Etruscans who have different behaviors and a different appearance from the people who live in the Italian geography, resembles the Turks. It is easy to find out the similarities when checking their beliefs, family life, sacred symbols and military order. The Etruscans' social structure resembles the Turks in all fields. The Etruscans which is a dead language today is now accepted a language of Asian origin. It is an agglutinative language like Turkish and also has close links. Similarities with each other in terms of both structure and meaning of words show parallelism in two peoples’ social life and their culture. These common features shows that there are so many links between the two languages. While investigating the close relationship between the two languages, the similarity of the words is not considered at first. Due to syntax’s being different in every language, while investigating the close relationship between languages, the structure of the sentence, affixes and syntax of those languages are analyzed primarily.connection of the languages primarily the languages' sentence structure, syntax, and affixes are compared. In this study, the close relationship between Turkish and Etruscan languages and cultural similarities are discussed.

Keywords: Turkish, Italy, civilization, syntax, symbols.

 

ÖZET

Bir kısmı Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Balkanlardan, bir kısmı da güneyinden Ege’ye ulaşarak deniz yoluyla İtalya’nın Toskana bölgesine varan Etrüskler, Roma imparatorluğu gibi dev bir uygarlığın kuruluşuna zemin hazırlamışlardır. Önemli göçlerini M.Ö. X. ve VIII. yüzyıllar arsında gerçekleştiren bu topluluk, yaklaşık 250 yıl süren bir uygarlık kurmuşlardır. İtalya coğrafyasında yaşayan insanlardan farklı davranışlara sahip, değişik görünümdeki bu insanlar Türklere benzerler. İnançlarını, aile yaşantılarını, kutsal sembollerini, askeri düzenlerini incelediğimizde benzerlikleri bulmak kolaydır. Etrüsklerin sosyal yapıları Türklerinkine benzer. Ölü dil olan Etrüsk’çe bugün Asya kökenli dil olarak kabul edilir. Etrüskçe Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir ve yakın bağları vardır. Kelime anlamları ve yapı bakımından birbirlerine olan bu benzerlikler bu iki halkın sosyal yaşantısı ve kültürlerindeki paralelliği gösterir. Bu ortak özellikler iki dil arasında birçok bağın olduğunu gösterir. Diller arasındaki yakınlık ilişkisi araştırılırken, sözcüklerin benzer olması birinci derecede dikkate alınmaz. Tümcedeki sözdizimi her dilde farklı olduğu için, dillerin yakınlığı araştırılırken öncelikle o dillerin cümle kuruluşuna, aldığı eklere ve sözdizimine bakılır. Bu çalışmada, Türk ve Etrüsk dilleri ve kültürel benzerlikleri arasındaki yakın ilişki ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türkçe, İtalya, uygarlık, sözdizimi, semboller