Van Şehri Kentsel Gelişim Alanlarında Yüzeyleyen Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Jeolojik Özellikleri ve Depremsellikle İlişkisi


Yakupoğlu T., Köse O., Örçen S., TOLLUOĞLU Ü.

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.169-170

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.169-170