Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. asperulum (Boiss.) Murb., Achillea filipendulina Lam. ve Salvia limbata C.A.Mey. Ekstraktlarının Zea mays L. ve Portulaca oleraceae L. Tohumlarında α-Amilaz Aktivitesi Üzerine Allelopatik Etkisi


Bingöl Ö., Battal P.

Doğu Fen Bilimleri Dergisi / Journal of Natural & Applied Sciences of East, vol.3, no.1, pp.39-49, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Verbascum cheiranthifolium var. asperulum, Achillea filipendulina ve Salvia limbata bitkilerine ait ekstraktların, Portulaca oleraceae (semiz otu) ve Zea mays (mısır) tohumlarındaki allelopatik etkileri araştırıldı. Bu amaçla tohumlarda çimlenme sırasında meydana gelen α-amilaz aktiviteleri incelendi. Bitkilerin allelopatik potansiyellerinin belirlenmesi için su ve metanol ekstraktları kullanıldı. Su ve metanol ekstraktlarının mısır ve semizotu tohumlarına uygulamasında, artan ekstrakt konsantrasyonuna bağlı olarak amilaz aktivitesinin azaldığı gözlendi. Semizotu tohumlarının mısır tohumlarına oranla daha fazla etkilendiği belirlenmiştir. Çalışmadan elde dilen sonuçların geliştirilmesi durumunda, bu ekstraktların doğal herbisit olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.