Hakkari Akçalı Yatılı ilköğretim Okulu (YİBO)Öğrencilerinde Bağarsak Parazitlerinin Yaygınlığı


Creative Commons License

Yılmaz A. B., Dicle Y., Aydın A., Göz Y.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.201-205, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma 2008 yılında Hakkâri iline 20 km uzaklıktaki Akçalı köyünde bulunan Akçalı Yatılı İlköğretim

Bölge Okulunda öğrenim gören 7-16 yaş grubundaki öğrencilerde bağırsak parazitlerinin dağılımlarını

saptamak amacıyla yapıldı. Çalışmada 236’sı erkek, 35’i kız olmak üzere toplam 271 öğrenciden dışkı

örnekleri; 193’u erkek 32’si kız olmak üzere toplam 225 öğrenciden ise anal bant örnekleri toplandı. Dışkı

örneklerinin incelenmesinde nativ-lugol, flotasyon ve trikrom yöntemleri uygulandı. Dışkı örneği incelenen

271 öğrencinin 127’sinin (% 46.86) bir ve birden fazla parazit ile enfekte olduğu, selofan bant örneği incelenen

225 öğrencinin 46’sının (% 20.44) ise Enterobius vermicularis ile enfekte olduğu saptandı. Koprolojik

incelemede 236 erkek öğrencinin 98’inde (% 41.52), 35 kız öğrencinin ise 29’unda (% 82.85); selofan bant

incelemesinde 193 erkek öğrencinin 40’ında (%20.72), 32 kız öğrencinin 6’sında (%18.75) paraziter etkenler

saptandı. Dışkı incelemesinde en çok rastlanan parazit türünün Blastocystis hominis (%19.18) olduğu görüldü.

Diğer parazitler sırasıyla Entamoeba coli (% 17.71), Ascaris lumbricoides (% 8.85), Giardia intestinalis

(%8.48), Hymenolepis nana (% 6.64), Iodamoeba butschlii (% 4.05), Entamoeba histolytica/ Entamoeba

dispar (% 1.84), Entamoeba hartmanni (% 1.47), Chilomastix mesnili (% 1.10) ve Enterobius vermicularis (%

0. 36) olarak saptandı. Bulgularımız ilköğretim çağında etkili ve yeterli bir düzeyde sağlık eğitimi verilmesinin

gerekli olduğunu göstermektedir.