NADİR BİR OLGU BİLATERAL TALAMİK TUTULUM GÖSTEREN PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR


BULUT M. D. , DÜNDAR İ. , BULUT G. , BORA A. , ARSLAN H. , YAVUZ A. , ...More

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Bilimsel Toplantısı, Turkey, 26 - 28 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey