İneklerde subklinik mastitis olgularından izole edilen Streptokokların serogruplandırılması ve çeşitli biyokimyasal özellikleri üzerine araştırmalar


Creative Commons License

Ekin İ. H. , Gürtürk K.

IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2000, pp.164-165

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164-165