İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: NORVEÇ ÖRNEĞİ


GÖRMEZ E., MEREY Z., BULUT K., AKTÜRK E.

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes