Sıçanlarda serulein ile indüklenen akut pankreatit’te eritropoietin’in koruyucu etkisinin moleküler ve biyokimyasal yöntemlerle araştırılması


ŞEKER A., ÖZKOL H., KOYUNCU İ., TÜLÜCE Y.

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), 26 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text