Yeni flor boron hibrit kompleksinin [L(BF2)2] kolorektal kanser hücre hattı üzerindeki apoptotik, sitotoksik ve genotoksik etkisi


TÜLÜCE Y., Masseh H. D. I. , KOYUNCU İ., KILIÇ A., DURGUN M., ÖZKOL H.

XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (uluslararası katılımlı), 26 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text