Sıçanlarda Ihlamur (Tilia platyphyllos L.) İnfüzyonunun İmmünsistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Özok N., Çelik İ.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY and TECHNOLOGY, Afyon, Turkey, 12 - 15 July 2017, vol.3, no.3, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 3
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Investigation of The Effects Of Linden (Tilia platyphyllos L.) İnfusion on The Immune system in Rats 

Abstract


One of the most common plants consumed as tea is the linden flower, which is consumed intensely especially during the cold winter months. It is accepted that there is a strong calming effect, a decrease in inflammation, a decrease in tension, a strengthening of the immune system and detoxification. However, there is not enough information in the literature about how long consumption of linden tea has an effect on living organisms. To study immunotoxic effects in this study, we tried to measure adenosine deaminase (ADA) and myeloperoxidase (MPO) activities from selected biomarkers. The rats were divided into four experimental groups: I (control), II (20% ethanol), III (2% linden flower) and IV (20% ethanol + 2% linden flower). Freshly
brewed linden tea group III (2% linden flower) and group IV (20% ethanol + 2% linden flower) were used as drinking water for 50 days. MPO activity was significantly increased in all tissues compared to control groups, while fluctuations were observed in ADA activity.


Keywords: ADA, Linden, MPO, Rats, Tilia platyphyllos

Özet

Çay olarak tüketilen en yaygın bitkilerden biri olan ıhlamur bitkisi çiçeği özellikle soğuk kış aylarında yoğun şekilde çay olarak tüketilmektedir. Halk arasında soğuk algınlığına iyi geldiği, güçlü bir sakinleştirici etkiye sahip olduğu, iltihaplanmayı azalttığı, tansiyonun düşürülmesine destek olduğu, bağışıklık sisteminin güçlendirdiği ve detoks özelliği bulunduğu kabul edilmektedir. Fakat ıhlamur çayının uzun süreli ve fazla tüketiminin canlı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu yönünde yapılan literatür araştırmalarında yeterli bir bilgiye rastlanılamamıştır. Bu amaçla yapılan bu çalışmada immunotoksik etkilerini izleme için seçilen biyobelirteçlerden adenosin deaminaz (ADA) ve miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri ölçüldü. Sıçanlar dört deney grubuna ayrıldı: I (kontrol), II (% 20 etanol), III (% 2 ıhlamur çiçeği) ve IV (% 20 etanol,% 2 ıhlamur çiçeği). Günlük taze olarak dem- lenen ıhlamur çayı grup III (% 2 ıhlamur çiçeği) ve grup IV (% 20 etanol+ % 2 ıhlamur çiçeği) sıçanlara 50 gün süreyle içme suyu olarak kullanıldı. Tüm dokularda MPO aktivitesi kontrol gruplarına oranla önemli ölçüde arttığı, ADA aktivitesinde ise dalgalanmalar gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: ADA, Ihlamur, MPO, Rats, Tilia platyphyllos