Akciğer kitle Biyopsilerinde çıkAn sonuçlAr: Her lezyondAn Biyopsi yApılmAlı mı?


Özgökçe M. , KOCA H. , DURMAZ F. , AYYILDIZ V. A. , AKINCI M. B.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3