İshalli Çocuklarda Cryptosporidium spp. Sıklığının İmmünokromatografik Kaset Test Yöntemi ile Araştırılması


EKİCİ A., HALİDİ A. G. , ÜNLÜ A. H. , AYDEMİR S., YILMAZ H.

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 07 January 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey