VAN ĠLĠNDE ÖZEL SPOR SALONLARINDA SPOR YAPAN BĠREYLERĠN YAġAMKALĠTE DÜZEYLERĠNĠN ARAġTIRILMASI


SARĞIN K., ERİŞ F., ŞAHİN S., uzun r.

uluslararası batı asya turizm araştırma kongresi, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.727-742

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.727-742
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes