TÜRK DİLİ 1: YAZMA EĞİTİMİ


Creative Commons License

Kardaş M. N. , Koç R.

Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Pegem Akademi Yayın Evi
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bilindiği üzere 2018 yılında üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren bütün programların derslerinde/derslerin müfredatlarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu bağlamda eğitim fakültelerinin eğitim programlarından bazı dersler kaldırılmış, kaldırılan derslerin yerine programlara yenileri eklenmiştir. Bu çerçevede 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümlerinin birinci sınıflarına ilk kez Türk Dili I-II dersleri konmuş, diğer programlarda okutulan Türk Dili derslerinin müfredatları da tamamen değiştirilmiştir. Bu kapsamda Türk Dili I dersinin müfredatı yazma eğitimi, Türk Dili II dersinin müfredatı ise akademik yazma eğitimi konularından oluşacak şekilde güncellenmiştir.

İncelemekte olduğunuz kitap, başta Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümleri olmak üzere, eğitim fakültelerinin bütün bölümlerinde zorunlu okutulan Türk Dili I dersinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bunun yanında yazmaya ve okumaya ilgi duyanların da güvenle başvurabileceği bir çalışma olması için alan uzmanları tarafından özenle kaleme alınmıştır. Bu süreçte Türkçe derslerinin bilgi, ifade ve beceri dersi olduğu gerçeği hatırdan çıkarılmamıştır.

Piyasada Türk Dili adını taşıyan ve neredeyse birbirinin tekrarı olan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar güncel müfredatın amaçlarına ve kazanımlarına hizmet etmekten oldukça uzaktır. Bu eser hazırlanırken öğrenenlere güncel ders konularıyla ilgili bilgi aktarmakla yetinilmemiş, bilgilerin beceriye dönüşmesi için uygulamalara, etkinliklere bolca yer verilmiştir. Konularla ilgili bilgiler işlenirken yapılandırıcı öğretim anlayışıyla hareket edilmiş, kavram ve kuramsal açıklamaların zihinlerde yapılandırılabilmesi için amaç ve kazanımlar dikkate alınarak uygulamalara geniş yer verilmiştir.

Yazarlarımız, muhtevası akademik yazma olan Türk Dili II dersine öğrencileri hazırlamak için de onların akademik yazı yazarken ihtiyaç duyabilecekleri tüm konuları özenle ele almışlardır. Bu özelliğiyle kitap, güncellen Türk Dili I dersi müfredatı ışığında hazırlanan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

Güz dönemlerinde okutulan Türk Dili I dersi için hazırlanan kitapta on iki bölüm bulunmaktadır. Her bölüm kendi içinde beş alt başlıkta ele alınmıştır: 1. Kavramsal-kuramsal açıklamalar, 2. Uygulamalar, 3. Bölüm özeti, 4. Değerlendirme soruları, 5. Bölümün kaynakçası.Kitabın ilk bölümünde; dil ve kültür, ikinci bölümünde yazı dili ve özellikleri,

üçüncü bölümünde noktalama işaretleri ve imla kuralları, dördüncü bölümünde

yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, beşinci bölümünde paragraf bilgisi, altıncı

bölümünde düşünceyi geliştirme yolları, yedinci bölümünde metin yapısı, sekizinci

bölümünde metin ve metin dil bilimi kavramları, dokuzuncu bölümünde

metin yazma yöntem ve teknikleri, onuncu bölümünde metin yazma, on birinci

bölümünde metin yazma biçimleri, on ikinci bölümünde metinlerde ölçme ve değerlendirme

konuları işlenmiştir.

Kitabın her bölümü alan uzmanı bir akademisyen tarafından hazırlanmıştır.

Her bölüm farklı bir alan uzmanı tarafından hazırlandığı için bölümler arasında

farklı üslup ve bilimsel yaklaşımlar kaçınılmazdır. Yazıların özgünlüğünü korumak

amacıyla üslup ve yaklaşım birliği sağlanması yoluna gidilmemiştir. Bu nedenle

kitabın her bölümü kendi içinde bağımsız olarak da okunabilecek biçimde

düzenlenmiştir.

Türk Dili I dersleri için hazırlanan bu kitabın eksikliklerinin olduğu muhakkaktır.

İlk baskısı yapılacak kitabın fark edilen eksikliklerinin şahsımıza ve bölüm

yazarlarına iletilmesinden mutluluk duyarız. Kitabın tüm öğrenci, öğretmen, akademisyen

ve diğer ilgililer için yararlı olmasını diliyoruz.

Kitabın hazırlanmasında önemli emekleri geçen bütün yazarlara, kitabı özenle

baskıya hazırlayan Pegem Akademi çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederiz.