DELİÇAY (VAN)’DA YAŞAYAN SİRAZ (Capoeta kosswigi, G., 1773) BALIĞININ BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Creative Commons License

Şen F., Atıcı A. A., Sepil A., Çavuş A.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Balık populasyonlarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı için populasyon dinamiğine ait büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi doğal kaynakların ekonomik kullanımı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma 2018-2019 tarihleri arasında Van Gölü’ne dökülen Deliçay’da yürütülmüştür. Örneklemede elektro anestezi cihazı ile 311 adet siraz balığı yakalanmış, 2 adet balıkta cinsiyet kontrolü yapılamamıştır. Toplam 309 adet siraz balığında çatal boy değişimleri populasyon genelinde 3.7-26.1 cm, erkeklerde 4.8-21.8 cm, dişilerde 18.0-26.1 cm ve juvenillerde 3.7-11.4 cm arasında bulunmuştur. Toplam vücut ağırlıkları değişimleri ise populasyon genelinde 0.6-227.4 g, erkeklerde 1.2-134.2 g, dişilerde 78.5-227.4 g ve jüvenillerde 0.6-17.6 g arasında olmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi W= 0.01442xL2.9 (r2= 0.996) olurken, hesaplanan “b” değerinin her dört grupta da 3’ten küçük olduğu ve büyümenin “negatif allometrik” olduğu saptanmıştır. Yapılan hesaplamalarda populasyon genelinde kondisyon faktörü 1.309±0.147 (0.800-2.040) belirlenmiştir. Cinsel olgunluk boyu erkeklerde 12 cm, dişilerde ise 18 cm olarak hesaplanmış ve erkek-dişi oranı 1:0.15 olarak bulunmuştur.