ÖZEL EĞİTİMDE DİN EĞİTİMCİSİ YETİŞTİRME


Creative Commons License

Dündar M.

I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, vol.1, pp.641-655

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.641-655

Abstract

Physical or mental condition or with insufficient state compared to its peers due to both situations, individuals should be given special training according to their specific needs. This also aims to develop basic life skills in order to become self-sufficient state. Thus, individuals prepare for life in the direction of their interests, needs and capabilities. One of the required and qualifications desired lifes is of course the religious life. Therefore, in related training result also in religious life, as in other social forms of life, to achieve adequate state for individuals besides  improved training program and methods and the appropriate environment to individuals’ disability and features, the personnel trained specifically related areas should be in. This also raises the need for special educator who has deep knowledge of special education alongside religious education knowledge. Moreover, in this case, because of human nature and God's will can make comprehend, may then procurable to get rid of the crisis that threatens individuals psychological state.

In our communiqué will be focused on the meaning and importance the concept of special education and religious education. It will be focused on the importance of having sufficient religious knowledge of special educator, who has educated individuals in need of special education both religious education and about other areas.Keywords: Special education, special educators, religion, religious education, religious educators.

Fiziksel veya zihinsel veya her iki duruma bağlı emsallerine göre yetersiz durumda olan bireylerin ihtiyaç durumlarına dayalı kendilerine özgü özel eğitim verilmelidir. Bu da kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece bireyler ilgileri, ihtiyaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda hayata hazırlanırlar. İhtiyaç duyulan ve yeterlilikleri istenilen yaşamlardan biri de elbette ki dini yaşamdır. Dolayısıyla diğer sosyal yaşam biçimlerinde olduğu gibi, dini yaşam biçimlerinde de ilgili eğitimleri neticesinde bireylerin yeterli duruma gelmeleri için geliştirilmiş eğitim programı ve yöntemleri ile bireylerin özür ve özelliklerine uygun ortamın yanında ilgili alanlarda özel olarak yetiştirilmiş personelin olması gerekmektedir. Bu da özel eğitim bilgisinin yanında derin din eğitimi bilgisine sahip özel eğitimciye olan ihtiyacını doğurmaktadır. Ayrıca bu durumda fıtratın ve Allah(c.c.)’ın iradesinin gereği de kavratılabileceğinden bireylerin ruhsal durumlarını tehdit eden krizlerden de kurtulabilmeleri sağlanabilmektedir.

Tebliğimizde Özel eğitim ile din eğitimi kavramlarının anlam ve önemleri üzerinde durulacak. Özel eğitime muhtaç bireylere, gerek din eğitimi ve gerekse diğer alanlarla ilgili, eğitim veren özel eğitimcisinin yeterli dini bilgisine de sahip olmasının önemi üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Özel eğitimci, din, din eğitimi, din eğitimcisi.