Van Gölü Doğusunda (Doğu Anadolu) Yüzeyleyen Alt-Orta Eosen Yaşlı Kayaçların Sedimantolojik Özellikleri ve Çökelme Ortamları


OMAR D. A. , Yakupoğlu T.

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.573-574

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.573-574