USE OF GLYCEROL AS AN ENERGY SOURCE IN RUMINANT RATIONS


Kaçmaz M. S., Erdoğan S.

ASES III. INTERNATIONAL HEALTH , ENGINEERING AND SCIENCES CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 October 2022, pp.22-49

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22-49
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Glycerol is a by-product of the biodiesel industry and has been used as an alternative energy source to grains in ruminant rations in recent years. Glycerol is rapidly fermented into propionate and butyrate in the rumen and participates in energy metabolism. When evaluating the nutritional value of glycerol, purity is taken into account and the energy value of pure glycerol is roughly equivalent to that of a grain of corn. However, its use in ruminants is limited due to the high cost of pure glycerol sources. The primary impurities in glycerol include spent catalysts, salts after neutralization, residual methanol, methyl esters, soap and free fatty acids. Depending on the biodiesel production method, the addition levels of crude glycerin obtained in varying purity to the ration vary according to the amount of glycerol and other impurities in the effect on ruminants (the methanol content of crude glycerol is less than 0.5%). Recent studies have evaluated the effects of substitution of crude glycerin in ruminant diets on feed consumption, digestibility, performance and product quality characteristics (milk yield, milk fatty acid composition, and carcass and meat quality). It has been determined that 80% pure glycerol can be used as an energy source up to 10% of the ration dry matter in lactation and up to 20% of the dry matter in finishing diets without adverse effects on the performance and product quality characteristics. As a result, the proportion of grains in ruminant rations will be reduced, and the concerns about future food safety will be reduced to some extent.

Gliserol biyodizel endüstrisinin yan ürünüdür ve son yıllarda ruminant rasyonlarında tahıllara alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Gliserol, rumende hızlı bir şekilde propiyonat ve bütirata fermente olarak enerji metabolizmasına katılmaktadır. Gliserolün besin değeri değerlendirilirken, saflık dikkate alınır ve saf gliserolün enerji değerinin kabaca mısır tanesininkine eşdeğerdir. Ancak saf gliserol kaynaklarının maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ruminantlarda kullanımı kısıtlıdır. Ham gliserol kullanımı için önemli bir husus, metanol, harcanan katalizörler ve nötrleştirmeden sonraki tuzlar da dâhil olmak üzere mevcut olabilecek safsızlıklardır. Biyodizel üretim metoduna bağlı olarak değişken saflıklarda elde edilen ham gliserinin ruminantlar üzerindeki etkisi içerisindeki gliserol ve diğer kirliliklerin miktarına göre (ham gliserolün metanol içeriği % 0.5' ten düşük) rasyona eklenme düzeyleri değişkenlik gösterir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda ham gliserinin ruminant rasyonlarına dahil edilmesinin yem tüketimi, sindirim, performans ile ürün kalite özellikleri (süt verimi, süt yağ asidi bileşimi, karkas ve et kalitesi) üzerindeki etkilerini değerlendirilmiştir. %80 saflıktaki gliserolün laktasyondaki hayvanların performansı üzerinde olumsuz etkiler olmaksızın rasyon kuru maddesinin %10' una kadar, besi hayvanlarında ise kuru maddenin %20' sine kadar enerji kaynağı olarak kullanılabileceği, performans ve ürün kalite özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak ruminant rasyonlarında tahılların oranı düşürülerek geleceğin gıda güvenliği konusunda endişeleri de bir nebze de olsa düşürecektir.