Consumption Purposes, Purchasing Preference, Trust toward Food Supplements and Consumers' Opinions about Legal Regulations: Case of Van Province


Creative Commons License

Doğan S., Okumuş E., Bakkalbaşı E., Cavidoğlu İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, vol.30, no.4, pp.821-831, 2020 (Scopus)

Abstract

 Supplementary foods are products which taken orally, containing one or more food components, preparing in different forms and used for nutritional support. In this study, consumption purposes, purchasing preference, trust towards food supplements and consumers' opinions about legal regulations have been observed in Van Province. 56.8% of the participants knew the supplementary foods. Most of the consumers used supplementary foods for decreasing weakness and improving their immune system. The sense of trust towards the food supplements was low (17.8%) and majority of participants (93.3%) who knew the supplementary foods had no information about legal regulations. However, women and participants who had already used supplementary foods showed positive perceptions regarding the use of these products. The data obtained in Van province showed that the confidence-building activities for food supplements will cause a rise in supplementary food consumption and contribute to the human health protection. 

Takviye edici gıdalar, beslenmeye destek olarak kullanılan bir veya daha fazla gıda bileşeni içeren, oral yolla alınan farklı formlarda hazırlanmış ürünlerdir. Yapılan bu çalışmada Van ilinde takviye edici gıdaların kullanım amacı, satın alma tercihleri, ürünlere olan güveni ve yasal düzenlemeler hakkındaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada takviye edici gıdaların ne olduğunu bilenlerin oranı % 56.8 olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanıcılar en fazla halsizlik gidermek ve bağışıklık güçlendirmek amacıyla takviye edici gıda tükettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmada bu ürünlere duyulan güven düşük çıkmıştır (% 17.8) ve katılımcıların bu konudaki yasal düzenlemelerden büyük oranda habersiz oldukları (% 93.3) saptanmıştır. Buna karşın kadınların ve bu ürünleri daha önce kullananların, bu ürünler hakkındaki olumlu algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Van özelinden hareketle ülkemizde tüketicilerin takviye edici gıdalara güvenini arttıracak önlemlerin alınması, bu ürünlerin kullanımının artmasına ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlayacaktır.