Uluslararası Öğrenciler İçin Uzaktan Eğitimin Sürdürülebilirliği ve Fırsat Eşitliği: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

Uğurlu C., Deniz O.

Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.116-134, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.116-134
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde çevrimiçi ve uzaktan eğitimin önemi ve yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Bu teknoloji sisteminin yüz yüze eğitime alternatif oluşturması, 2000’in başlarında küresel içe kapanmaya neden olan COVID-19 salgını ile ivmelendi. Yüz yüze eğitime güçlü bir alternatif oluşturan uzaktan eğitim, sınırları kaldırdığı gibi, olanaksızlıkları da gündelik yaşamın sıradan bir etkinliği haline getirdi. Covid 19 pandemi sürecinin neden olduğu ağır kapanma ve neticesinde oluşan ekonomik kaosun olumlu bir sonucu olarak görülebilecek bu durumun, eğitimin niteliği noktasında tartışmalara kapı araladığı görülmektedir. Üniversite dersliklerinde gerçekleşen eğitimin sağladığı sosyalleşmeden doğan pozitif çıktılar noktasında benzer performans sağlayamadığına dair tartışmalar ise canlılığını sürdürmektedir. Uluslararası eğitim gören öğrencilerin durumu bu tartışmanın odak noktalarından birini oluşturmaktadır.
Bu makalede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim görmekte iken salgın nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçmek zorunda kalan uluslararası öğrencilerin bu uygulamaya karşı tutumları ve sistemin avantaj ve dezavantajları odağa alınmıştır. Mülakata dayalı yapılan çalışmada uluslararası öğrenicilerin bu yeni uygulamadan yeterince verim alamadığı ve dilsel yetersizlik dezavantajının bu öğrencileri Türkiye’deki akranlarına göre ayrıca gerilettiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Uluslararası Öğrenciler, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Sürdürülebilirlik.