Van İlinde Dışkı Muayenesine Göre Sokak Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Parazitleri


Creative Commons License

Yılmaz A. B., Orunçkılınç Ö., Göz Y., Denizhan V.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.425-429, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sokak köpeklerine ait dışkıların helmint yumurtaları ve protozoon ookistleri ile kontaminasyon durumunu ve halk sağlığı açısından önemini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 50 adet köpeğin dışkı materyali üzerinde tarih yazılı dışkı kaplarına toplandı. Dışkı materyalleri doymuş tuzlu su kullanılarak flotasyon yöntemi ve serum fizyolojik kullanılarak nativ yöntem ile incelendi. Dışkı bakısında bulunan yumurta, kist ve ookistler ilgili literatürler ışığında teşhis edildi. Çalışma sonunda incelemesi yapılan 50 dışkı örneğinin flotasyon yöntemi ile 39 (%78) ve nativ yöntem ile 30 (%60)'unda paraziter enfeksiyon tespit edildi. Yapılan dışkı muayenelerinde Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria sp. ve Taenia sp.yumurtaları, Isospora sp.ve Eimeria sp. ookistleri, Giardia sp., Entamoeba sp. ve Blastocystis sp.kistleri tespit edildi.Tespit edilen bu parazitlerin halk sağlığını tehdit ettiği ve önlem alınmasının zorunlu olduğu kanısına varılmıştır.