Religious Counseling And Guadance In social Environment


Creative Commons License

Dündar M.

Şubat 2016 Barselona Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.284-294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Barselona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.284-294

Abstract

Apart from social welfare which is connected with technological developments and financial
resources, unhappiness and unrest may occur because of inability to reach these possibilities. This leads
to crisis that threatens individuals' psychological state. Due to the painful experiences such as disease,
old age, desolation, loneliness, guilt, aid dependency, complexity of social life may lead to the
complexity of the inner world and unhappiness.
Being incapable of keeping up with rapid change and development individuals who feel unrest, have
painful experiences, depressed and even commit a crime, can look for a consistent religious identity to
ensure inner peace. Such individuals can gain the appropriate personalities that fit with inner peace
supplying features which religion suggests easier by the help of religious counselors and mentors who
are specialists in their areas. Thus, religious advice and guidance are needed within the framework of
religious services to meet the expectations and needs of individuals who are unable to find inner peace
and even involved in crime. Here it is mentioned about relevant concepts such as happiness, sadness,
guilt, punishment, religion, religious services, religious counseling and guidance.
Key words: Consulting, Guidance, Religious Counseling, Social Environment.

Teknolojik gelişmeler ile maddi imkânlara bağlı oluşan sosyal refahın yanında bu imkânlara ulaşamamaya bağlı mutsuzluk ile huzursuzluk oluşabilmektedir. Bu da bireylerin ruhsal durumlarını tehdit eden krizlere yol açmaktadır. Globalleşen dünyada içinde yaşanılan çevrenin sosyal ve kültürel etkisinin yanında kitle iletişim araçlarıyla uzak çevrelerin de etkisi altında kalınabilmektedir. Ayrıca hastalık, yaşlılık, kimsesizlik, yalnızlık, suçluluk, yardıma muhtaçlık gibi yaşanan acı tecrübeler dolayısıyla sosyal hayatın karmaşıklığı iç dünyanın karmaşıklığına ve mutsuzluğuna sebep olabilmektedir.

Oluşan hızlı değişime ve gelişime ayak uyduramadığından huzursuzluk yaşayan, acı tecrübeler edinen,  bunalan ve hatta suça bulaşan bireyler, iç huzuru sağlayacak tutarlı bir dini kimlik arayışına girebilmektedirler. Bu tür bireyler, alanın uzmanı durumunda olan dini danışman ve rehber aracılığıyla dinin öngördüğü iç huzuru tesis edici özelliklere uygun şahsiyeti daha kolay kazanabilirler. Zira olumsuzluklara bağlı bireyin yaşadığı ruhsal ve manevi sıkıntılardan kurtularak mutluluğu yakalaması, toplumsal bütünleşme ile evrensel barışa katılması, dinin doğru anlatılması ve anlaşılması ile yakın ilgisi bulunmaktadır. Böylece iç huzuru bulamamış ve hatta suça bulaşmış bireylerin beklenti ve ihtiyaçları karşılanacak şekilde din hizmeti çerçevesinde dini danışma ve rehberlik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada mutluluk, mutsuzluk, suç, ceza, din, din hizmeti, dini danışmanlık ve rehberlik gibi ilgili kavramlardan söz edilmektedir. Sosyal çevrede bulunan insanların dini danışmanlık ve rehberliğe ihtiyaç duydukları konulara kısaca değinilmektedir. Türkiye’de yürütülen dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, rehberlik, dini danışmanlık, sosyal çevre.